Home » #kpnu » Усе в житті розпочинається з «МАЛОГО»

Усе в житті розпочинається з «МАЛОГО»

14 жовтня 2022 року проведено настановну конференцію для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Конференція присвячена висвітленню організаційних і методичних питань проходження виробничої педагогічної практики в групах раннього віку. Платформа зустрічі – Google Meet.

Керівник практик зі спеціальності Ватаманюк Г. П. ознайомила учасників конференції з термінами практики (17.10. – 25.11.2022 р) та її тривалістю (6 тижнів), з програмою практики, вимогами до звітної документації та термінами її здачі, розповіла про організаційні моменти практики, провела інструктаж з безпеки життєдіяльності під час проходження практики та ознайомила присутніх з правилами безпеки у воєнний час.

Керівник практики з дошкільної педагогіки Газіна І.О. ознайомила студентів з метою та завданнями виховної роботи у контексті програми практики, запропонувала перегляд презентацій у форматі PowerPoint про види розваг для дітей раннього віку, зокрема – ляльковий театр. Також здобувачі освіти отримали відео консультацію «Як провести інтерактивне заняття з дітьми 3-го року життя». Завершила виступ Ірина Олександрівна виголошенням вимог до складання конспектів з виховної роботи та оформлення іншої звітної документації.

Керівник практики від кафедри психології освіти Дуткевич Т.В. ознайомила присутніх із специфікою проведення психолого-педагогічного спостереження за дітьми раннього віку та особливостями оформлення документації за його результатами, коротко розповіла про вікові особливості розвитку та порадила пригадати вивчений матеріал з дитячої психології. Конференція завершилася побажанням Миру українцям та успіху у першій виробничій практиці.