Home » #kpnu » Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в групах раннього віку (заочна форма навчання)

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в групах раннього віку (заочна форма навчання)

17 жовтня 2022 року проведено настановну конференцію для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (заочна форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Конференцію було присвячено організації та проходженню виробничої педагогічної практики в групах раннього віку. Зустріч відбувалась за допомогою платформи Google Meet.

Керівник практики зі спеціальності «Дошкільна освіта» Ватаманюк Г.П. провела інструктаж здобувачів вищої освіти з техніки безпеки, поводження під час ракетної загрози, надання первинної допомоги тощо.

Керівники практики з фаху Демчик К.І., к. п. н., ст. викладач кафедри, ознайомила учасників конференції з термінами практики (17.10.2022 р. – 25.11.2022 р.) та її тривалістю (6 тижнів), з програмою практики, вимогами до звітної документації та термінами її здачі, розповіла про організаційні моменти практики, провела інструктаж з безпеки життєдіяльності під час проходження практики та ознайомила присутніх з правилами безпеки у воєнний час. Керівник практики з педагогіки дошкільної Гордійчук М.С. ознайомила студентів з метою та завданнями освітньої роботи у контексті програми практики. Керівник практики від кафедри психології освіти Куриця А.І. ознайомила здобувачів вищої освіти зі специфікою проведення психолого-педагогічного спостереження за дітьми раннього віку та особливостями оформлення документації за його результатами.

Настановна конференція завершилася взаємними побажанням миру та успішного проходження виробничої педагогічної практики в групах раннього віку.