Home » 2022 » Листопад (Page 2)

Monthly Archives: Листопад 2022

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в групах раннього віку для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

4 листопада 2022 року проведено настановну конференцію для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Конференцію було присвячено організації та проходженню виробничої педагогічної практики в групах раннього віку. Зустріч відбувалась за допомогою платформи Google Meet.

Керівники практики з фаху Каньоса Н.Г., Ватаманюк Г.П., Демчик К.І. та Галаманжук Л.Л., ознайомили учасників конференції з термінами практики та її тривалістю, з програмою практики, вимогами до звітної документації та термінами її здачі, розповіла про організаційні моменти практики, провели інструктаж з безпеки життєдіяльності під час проходження практики та ознайомила присутніх з правилами безпеки у воєнний час. (більше…)

Обговорення освітніх програм зі стпеціальності 012 Дошкільна освіта тривають.


3 листопада 2022 року відбулися зустрічі гаратнів освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Дошкільна освіта. Логопедія» І.О.Газіної та освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Дошкільна освіта» Т.Й.Бабюк, кандидата психологічних наук, доцента кафедри теорії та методик дошкільної освіти Н.Г.Каньоси з працівниками управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради. (більше…)

Моніторинг освітньо-професійних програм

2  листопада 2022 року відбулася  зустріч гарантів та групи розробників освітніх професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)  рівня  «Дошкільна освіта. Логопедія» та освітньої програми підготовки  здобувачів вищої освіти  другого (магістерського) рівня «Дошкільна освіта» кандидатів педагогічних наук, доцентів  кафедри теорії та методик дошкільної освіти К-ПНУ імені Івана Огієнка І.О. Газіної та Т.Й. Бабюк, а також кандидата психологічних наук, доцента Н.Г. Каньоси з праціваниками Інклюзивно-ресурсного центру Кам’янець-Подільської міської ради. (більше…)

Зустріч зі стейкхолдерами – Центр професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради

Задля забезпечення якості підготовки фахівців дошкільної освіти, внесення необхідних корективів в освітньо-професійні програми здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Дошкільна освіта. Логопедія» та освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Дошкільна освіта» відбулася зустріч гарантів ОПП з директором Центру професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради – Морозюком Сергієм Миколайовичем. (більше…)

Громадське обговорення освітніх програм зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

Громадське обговорення освітніх програм зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 1 листопада 2022 року кафедрою теорії та методик дошкільної освіти було проведено громадське обговорення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Дошкільна освіта. Логопедія» та другого (магістерського) рівня вищої освіти «Дошкільна освіта» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.

На захід були запрошені наші стейкхолдери – методисти закладів дошкільної освіти міста Кам’янця-Подільського та консультант Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кам’янець-Подільської міської ради Осадчук Л.О. (більше…)