Home » #kpnu » Обговорення освітніх програм зі стпеціальності 012 Дошкільна освіта тривають.

Обговорення освітніх програм зі стпеціальності 012 Дошкільна освіта тривають.


3 листопада 2022 року відбулися зустрічі гаратнів освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Дошкільна освіта. Логопедія» І.О.Газіної та освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Дошкільна освіта» Т.Й.Бабюк, кандидата психологічних наук, доцента кафедри теорії та методик дошкільної освіти Н.Г.Каньоси з працівниками управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради.

В ході зустрічі відбулося обговорення освітніх програм, їх компонентів, видів практик, процедурою здійснення обрання дисциплін вільного вибору, набором вибіркових дисциплін.

Начальник управління Мельник Сергій Васильович відзначив якісну складову освітніх програм, відмітив важливість практичної підготовки здобувачів освіти та запропонував форми участі практичних фахівців у освітньому процесі.

Начальник відділу дошкільної та інклюзивної освіти Калинюк Євгенія Миколаївна при обговоренні практичної підготовки здобувачів вищої освіти зазначила важливість формування управлінських компетентностей у майбутніх магістрів дошкільної освіти, їх обізнаність у питаннях внутрішнього аудиту, планування та роботи із кадрами.

Головний спеціаліст відділу дошкільної та інклюзивної освіти Шевеленко Таїсія Антонівна відмітила потребу формування у майбутніх фахівців дошкільної освіти компетенцій із інклюзивної освіти, логопедії, оскільки у закладах дошкільної освіти є вихованці із особливими освітніми потребами.

Усі надані пропозиції та слушні зауваження спрямовані на підвищення рівня якості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.