Home » #kpnu » Моніторинг освітньо-професійних програм

Моніторинг освітньо-професійних програм

2  листопада 2022 року відбулася  зустріч гарантів та групи розробників освітніх професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)  рівня  «Дошкільна освіта. Логопедія» та освітньої програми підготовки  здобувачів вищої освіти  другого (магістерського) рівня «Дошкільна освіта» кандидатів педагогічних наук, доцентів  кафедри теорії та методик дошкільної освіти К-ПНУ імені Івана Огієнка І.О. Газіної та Т.Й. Бабюк, а також кандидата психологічних наук, доцента Н.Г. Каньоси з праціваниками Інклюзивно-ресурсного центру Кам’янець-Подільської міської ради.

У ході зустрічі було обговорено питання щодо удосконалення освітньо-професійних програм.

Ільніцька Лариса Василівна, директор Інклюзивно-ресурсного центру відзначила високий рівень презентованих ОПП, зауважила, що програми містять чітке та логічне наповнення і відповідають запитам сучасних закладів дошкільної освіти. Зокрема, зауважила на важливості уміння майбутніх фахівців ефективно використовувати сучасні інноваційні  технології в роботі логопеда. Відтак, виступила з пропозицією включити в ОПП дисципліну  «Методика інноваційної діяльності логопеда».

Григоренко Вікторія Володимирівна, вчитель-логопед, наголосила на необхідності ґрунтовної теоретичної підготовки здобувачів до проходження практики  в ЗДО, особливо в групах де є  діти з особливими освітніми потребами.

Котович Альона Ігорівна, вчитель-дефектолог, запропонувала  збільшити кількість навчальних дисциплін, спрямованих на формування у вихователів навичок ігрової та комунікативної діяльності з дітьми дошкільного віку.

Поліщук Анастасія Миколаївна, практичний психолог, запропонувала розглянути можливість розширити практичну підготовку здобувачів зі спеціальності логопедія на магістерському рівні, продумати можливість запровадження додаткової спеціалізації «Практична психологія в закладах дошкільної освіти», що значно розширить можливості працевлаштування випускників К-ПНУ імені Івана Огієнка.

Щиро вдячні працівниками Інклюзивно-ресурсного центру Кам’янець-Подільської міської ради за слушні поради та пропозиції!