Home » #kpnu » Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в групах раннього віку для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в групах раннього віку для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

4 листопада 2022 року проведено настановну конференцію для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Конференцію було присвячено організації та проходженню виробничої педагогічної практики в групах раннього віку. Зустріч відбувалась за допомогою платформи Google Meet.

Керівники практики з фаху Каньоса Н.Г., Ватаманюк Г.П., Демчик К.І. та Галаманжук Л.Л., ознайомили учасників конференції з термінами практики та її тривалістю, з програмою практики, вимогами до звітної документації та термінами її здачі, розповіла про організаційні моменти практики, провели інструктаж з безпеки життєдіяльності під час проходження практики та ознайомила присутніх з правилами безпеки у воєнний час.

Керівник практики з педагогіки дошкільної Гордійчук М.С. ознайомила студентів з метою та завданнями освітньої роботи у контексті програми практики. Керівник практики від кафедри психології освіти Куриця А.І. ознайомила здобувачів вищої освіти зі специфікою проведення психолого-педагогічного спостереження за дітьми раннього віку та особливостями оформлення документації за його результатами.