Home » #kpnu » Воркшоп “Академічна доброчесність як запорука якісної освіти”

Воркшоп “Академічна доброчесність як запорука якісної освіти”

Сьогодні академічна доброчесність стала обов’язковою складовою системи забезпечення якості освіти  в сучасних закладах вищої освіти. Академічна культура закладу вищої освіти повинна базуватися на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі. В Кам’янець-Подільському націанальному університеті імені Івана Огієнка при формуванні стратегії розвитку освітнього середовища розглядається формування академічної культури й академічної доброчесності як важливі складові підвищення якості освіти. Реалізація цих складових залежить від орієнтації студентів, викладачів та адміністрації Університету на практичну цінність і важливість академічної доброчесності під час організації освітнього процесу.

28 лютого 2023 року Каньосою Н.Г., доцентом кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено воркшоп “Академічна доброчесність як запорука якісної освіти” зі здобувачами 1-го курсу (DOL1-B22) спеціальності Дошкільна освіта. 

Здобувачі ознайомилися з нормативними документами з питань академічної доброчесності в К-ПНУ імені Івана Огієнка. Було обговорено особливості формування культури академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності та реалізації політики доброчесності, а саме, зроблено акцент на необхідність зміни не лише норм, а і перш за все, цінностей здобувачів освіти у процесі навчання, підвищення рівня академічної культури.

Ми всі, напевно, погодимось, що доброчесність — позитивна, необхідна академічному середовищу цінність. Завдяки доброчесності, відкритості, взаємній доброзичливості членів цього середовища воно ефективно реалізує свою місію з обміну знаннями й їх примноження.