Home » #kpnu » Ознайомлення здобувачів спеціальності 012 Дошкільна освіта  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта. Логопедія»

Ознайомлення здобувачів спеціальності 012 Дошкільна освіта  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта. Логопедія»

28 лютого 2023 р. відбулась зустріч членів групи забезпечення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта к. пед. наук, доцента Газіної І. О., к. псих. наук, доцента Каньоси Н. Г., д. пед. наук, професора Галаманжук Л. Л., к. пед. наук, ст. викладача Пукас І. Л. зі здобувачами І курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Присутніх було ознайомлено зі структурою, змістом освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» та її освітніми компонентами.

Особлива увага була приділена вибірковим освітнім компонентам. Зокрема акцентовано увагу на алгоритмі їх обрання.