Home » #kpnu » Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2022 – 2023 н.р.

Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2022 – 2023 н.р.

4 – 5 квітня 2023 року відбулася Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 20222023 навчальному році.

У конференції взяло участь 68 здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти педагогічного факультету спеціальності 012 Дошкільна освіта. Наукове керівництво підготовкою доповідей і публікацій здійснювали викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти, зокрема: завідувач Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор; науково-педагогічні працівники кафедри Бабюк Т.Й., к.п.н. доцент; Каньоса Н.Г., к.пс.н., доцент; Ватаманюк Г.П., к.п.н., ст. викладач; Газіна І.О. к.п.н., доцент; Гордійчук М.С., к.п.н., доцент; Демчик К.І., к.п.н., ст. викладач; Пукас І.Л., к.п.н., ст. викладач.

Результати досліджень та наукові доробки студентів обговорювалися у процесі роботи секції «Теорія та методика дошкільної освіти», яка поділялася на дві підсекції: «Теорія дошкільної освіти» і «Методика дошкільної освіти».

За матеріалами конференції планується видання «Збірника наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». Матеріали чотирьох кращих доповідей, які буде обрано за результатами дискусійних обговорень актуальних проблем дошкільної та вищої освіти, буде опубліковано в черговому випуску «Збірника наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».