Home » #kpnu » ІХ Міжнародна науково-практича конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

ІХ Міжнародна науково-практича конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

5 – 6 квітня 2023 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти».

Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, Інститут проблем виховання НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща).

У конференції взяло участь понад 380 науковців, методистів, учителів, вихователів-методистів із різних областей України (Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Харківська, Чернівецька, Черкаська, Чернігівська) та із зарубіжжя.

Працювали такі платформи:

  1. Психолого-педагогічний супровід освітньої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах воєнного стану.
  2. Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової освіти в практиці роботи закладів освіти. 
  3. Дидактико-методичний аспект впровадження компетентнісного підходу в дошкільній та початковій освіті.
  4. Наступність між дошкільною і початковою освітою в умовах інклюзії.
  5. Професійна підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти.

За результатами конференції планується видання електронного збірника матеріалів конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти». З програмою конференції та збірником матеріалів можна ознайомитись на сторінці нашої кафедри в розділі «Наукова робота» («Конференції та семінари») за покликанням – https://kdpo.kpnu.edu.ua/naukova-robota/konferentsii-ta-seminary/