Home » #kpnu » НАСТУПНІСТЬ В ДІЇ!

НАСТУПНІСТЬ В ДІЇ!

(звітна конференція за результатами навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта)

 

Навчальна педагогічна практика є початковим етапом практичної підготовки студентів до професійної педагогічної діяльності, на якому закладаються основи практичних умінь і навичок, творчого ставлення до діяльності, відбувається формування професійної компетентності та якостей особистості майбутнього педагога.

 

5 червня 2023 року відбулася звітна конференція за результатами навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта.

Здобувачі вищої освіти не лише звітували про виконання завдань практики, але й поділилися своїми враженнями від отриманого досвіду. Виступи учасників конференції були проілюстровані фото- і відеоматеріалами. Цікавими були звітні виступи Данчук О., Крояло Н., Мала Ю., Житарюк А. та ін. Також здобувачі проаналізували труднощі, над подоланням яких ще треба працювати, висловили пропозиції щодо покращення практичної підготовки до майбутньої професійної діяльності. Результати звіту засвідчили про готовність здобувачів до роботи в сучасному закладі дошкільної освіти.

У ході конференції керівник практики доцент Тетяна Бабюк  оцінила виконання завдань та оформлення звітної документації здобувачами, узагальнила підсумки проходження практики та висловила побажання щодо удосконалення роботи з дітьми в умовах воєнного стану.