Home » #kpnu » Вийшло друком наукове видання

Вийшло друком наукове видання

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції // Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2023. 341 c.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідницької та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, спеціалізованих закладів освіти. Автори статей досліджують проблеми психолого-педагогічного супроводу освітньої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах воєнного стану; реалізації принципу наступності дошкільної та початкової освіти в практиці роботи закладів освіти; дидактикометодичного аспекту впровадження компетентнісного підходу в дошкільній та початковій освіті; наступності між дошкільною і початковою освітою в умовах інклюзії; професійної підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти. Збірник наукових праць адресовано науковцям, фахівцям у галузі професійної освіти, педагогам-практикам, здобувачам вищої освіти, усім, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції можна завантажити за покликанням https://drive.google.com/file/d/1rMDWL5ww_B-hE1hvQD-LjtD-acVsTDfi/view?usp=share_link