Home » #kpnu » Академічна мобільність здобувачів вищої освіти в дії

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти в дії

На кафедрі теорії та методик дошкільної освіти з 12 вересня по 30 вересня 2023 року за програмою внутрішньої академічної мобільності розпочали навчання здобувачки вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Марія Карплюк та Ілона Гурська.

У межах реалізації програми, 12 вересня відбулася зустріч представників партнерських закладів вищої освіти. Зокрема, на зустрічі були присутніми від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, гарант освітньо-професійної програми Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти Ольга Бутенко, кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри дошкільної освіти Ольга Мельникова; від Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Леся Галаманжук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, гарант освітньо-професійної програми Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти Тетяна Бабюк. У ході зустрічі було обговорено вимоги, очікувані програмові результати та погоджено процедуру визнання результатів навчання за програмою академічної мобільності.

Дівчата уже розпочали вивчення частини освітнього компоненту «Організація просвітницької діяльності та педагогічного партнерства в закладі дошкільної освіти» та відвідали першу лекцію, підготовану кандидатом педагогічних наук, доцентом Тетяною Бабюк. Це чудова можливість для здобувачів вищої освіти розширити професійні компетентності, яка стала можлива завдяки Угоді про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.