Home » #kpnu » Відкритий діалог: «Працелюбність – основа академічної доброчесності: Бджола мала, а й та працює».

Відкритий діалог: «Працелюбність – основа академічної доброчесності: Бджола мала, а й та працює».

Доброчесність в сучасному цивілізованому світі є тим наріжним каменем, який складає фундамент внутрішньої гармонії людини, стійкість її характеру та послідовність морального образу. Вища освіта через навчання і дослідження фактично скріплює цей фундамент елементами академічної доброчесності, які покликані виховувати інтелектуальну гідність і повагу до різноманіття думок та ідей, реалізуючи тим самим свою соціальну місію.

Тема зустрічі стосувалась культури академічної доброчесності, у ході якої, гарант освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія», Ірина ГАЗІНА, спілкуючись  зі здобувачами першого (бакалаврського) вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта зазначила: академічна доброчесність має стати нормою для всіх, хто пов’язаний з освітньою діяльністю та розповіла про основні прояви його порушення під час освітнього процесу.

Водночас йшлося про можливі наслідки для тих, хто не дотримується норм академічної доброчесності.

Загалом, розмова про академічну доброчесність, необхідність її дотримання ведеться зі студентами практично щодня і жодним чином не обмежується лише періодичними зустрічами. Здобувачі вищої освіти приклади академічної доброчесності, насамперед, мають бачити з боку їхніх викладачів, співставляти свої щоденні дії з даними принципами, розуміти, що лише таким може бути шлях до демократичного, правового європейського майбутнього.