Home » #kpnu » Передзахист кваліфікаційних робіт

Передзахист кваліфікаційних робіт

24 листопада 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти  відбувся передзахист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта очної та заочної форм здобуття вищої освіти.

Передзахист кваліфікаційних робіт пройшов успішно. Викладачами відмічений той факт, що роботи, які виконувалися здобувачами вищої освіти завершені, пройшли перевірку на унікальність та готові до захисту. Загалом, студенти продемонстрували обізнаність з тем досліджень, знання сучасної наукової та методичної літератури.

Кваліфікаційні роботи здобувачів на попередньому захисті було оцінено позитивно.

Бажаємо студентам  успішного захисту кваліфікаційних робіт та подальшого професійного зростання!