Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Обговорення проєкту ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) та проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022)

Обговорення проєкту ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) та проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022)

25.01.2022 року з метою обговорення проєкту освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта. Логопедія” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбулася зустріч викладачів кафедри теорії та методик дошкільної освіти із начальником управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Мельником Сергієм Васильовичем, начальником відділу дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Калинюк Євгенією Миколаївною та головним спеціалістом дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Шевеленко Таїсією Антонівною.

Зустріч зі стейкхолдерами – працівниками управління освіти Кам’янець-Подільської міської ради стала завершальним етапом громадського обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Представники кафедри теорії та методик дошкільної освіти, члени проєктної групи з розробки освітньо-професійних програм кандидат психологічних наук, доцент Наталія Григорівна Каньоса і кандидат педагогічних наук, старший викладач Галина Петрівна Ватаманюк, обговорили проєкти з урахуванням вимог Державних стандартів вищої освіти, професійних стандартів вихователя дітей дошкільного віку та керівника закладу дошкільної освіти. Учасники обговорення підтримали усі пропозиції щодо освітньо-професійних програм та запропонували приділити увагу вивченню ІКТ, які вкрай необхідні майбутнім управлінцям сучасних закладів дошкільної освіти, забезпечити якісну практичну підготовку здобувачів вищої освіти, акцентуючи увагу на формуванні вмінь позитивної взаємодії з дитячим колективом, колегами тощо.