Home » Актуальні питання дошкільної освіти » ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

27 січня 2022 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено настановчу онлайн-конференцію з питань проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка заочної форми навчання, які здобувають додаткову спеціальність «Дошкільна освіта» (професійна кваліфікація: Вихователь дітей раннього і дошкільного віку); керівники практики від університету: керівник практики з фаху – Пукас І.Л., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти; керівник практики з педагогіки – Гордійчук М.С., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти; керівник практики з психологіїКуриця А.І., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології освіти; провідний фахівець заочного відділуКозак А.В та провідний фахівець навчального відділу з питань практики – Роїк А.А.

Мета практики: формування у здобувачів вищої освіти системи професійних умінь і навичок, особистісних здібностей та якостей, необхідних для самостійного виконання ними функцій вихователя дітей раннього і дошкільного віку. 

Керівники практики озвучили відповідні завдання практики, звернули увагу на форми і зміст роботи з дошкільниками тощо. Студенти-практиканти отримали інформацію про вид практики, її мету і завдання, тривалість проходження практики (з 31.01.2022 – 18.02.2022 р.), бази практики і терміни здачі звітної документації, методичні рекомендації до її оформлення, прослухали інструктаж з охорони праці і техніки безпеки життєдіяльності, налаштувалися на плідну працю упродовж 6 тижнів.