Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання

Попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання

Попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта.

22 листопада 2021 року відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Усі роботи виконані на належному рівні та допущені до захисту. Бажаємо здобувачам та їхнім керівникам успіхів на захисті. Відеоконференція відбулася на платформі MOODLE.