Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Зустрічі з обговорення проєктів освітньо-професійних програм продовжуються…

Зустрічі з обговорення проєктів освітньо-професійних програм продовжуються…

20 січня 2022 року відбулася чергова онлайн-зустріч науково-педагогічних працівників кафедри теорії та методик дошкільної освіти із педагогами-стейкхолдерами, вихователями Кам’янець-Подільського району. Мета зустрічі – обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти, реалізація яких сприятиме забезпеченню сучасних закладів дошкільної освіти висококваліфікованими, конкурентно-спроможними і професійно-компетентними фахівцями, відтак – наданню якісної освіти дітям раннього і дошкільного віку.

Серд учасників онлайн-зустрічі – Кашуба Наталія Леонідівна – інспектор відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради; керівники (директори) закладів дошкільної освіти району: Зюбрицька Леся Анатоліївна (Острівчанський ЗДО «Барвінок»), Семерджієва Тетяна Миколаївна (Ходоровецький ЗДО «Ромашка»), Олійник Тетяна Іванівна (Заліський-1 дошкільний навчальний заклад «Золотий колосок»), Годзінська Олена Іванівна (Колибаївський дошкільний навчальний заклад «Янголятко»), Настій Катерина Йосипівна (Слобідсько-Рихтівський ДНЗ «Теремок»), Клімова Ірина Вікторівна (Княгининський заклад дошкільної освіти «Краплинка»), Тюхтій Зоя Петрівна (Лісковецький дошкільний навчальний заклад «Лісовичок»), Окраїнець Тетяна Петрівна (Панівецький дошкільний навчальний заклад «Колосок»), Богачик Олена Леонтіївна (Зіньковецький заклад дошкільної освіти «Колобок»); Луцька Валерія Валеріївна (вихователь інклюзивної групи Гуменецького ЗДО «Дивограй» ) та ін.

На платформі Google Meet у формі жвавої дискусії обговорювалися питання відповідності Освітньо-професійної програми професійним стандартам «Вихователь дітей дошкільного віку» та «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» (2021р.); перелік  освітніх компонент та кредитний обсяг їх вивчення, уточнення діапазону нормативних та вибіркових освітніх компонент, їх змістового наповнення щодо практичної підготовки тощо.

Одностайною була думка учасників зустрічі про потребу у кваліфікованих фахівцях, відповідність освіти займаній посаді в ЗДО, важливість вдосконалення фахової підготовки  майбутніх педагогів на основі компетентнісного підходу, підготовка майбутніх вихователів до здійснення інтегрованого  навчання дітей дошкільного віку, якісну підготовку дітей до  навчання у НУШ, тощо.

Інтерес аудиторії викликали і такі пропозиції:

  • посилити увагу до розвитку культури мовлення дошкільників, яка обслуговує усі види діяльності вдома і ЗДО, зокрема – ознайомленню дітей із літературними жанрами та дитячою книжкою, навчанню дітей грамоти; ввести в перелік вибіркових освітніх компонент (Катерина Настій);
  • ознайомлюючи здобувачів вищої освіти з організацією педагогічного процесу в ЗДО, включити теми, що сприятимуть формуванню умінь планувати усі види діяльності дітей у І і ІІ половину дня та освітню і виховну роботу на всіх етапах дошкільного дитинства, планувати і здійснювати також роботу з батьками вихованців, педагогами, громадськістю, самоосвітню роботу упродовж перебування на посаді педагога (Ірина Клімова);
  • ввести факультативні заняття або курс ознайомлення здобувачів вищої освіти з основами тайм менеджменту у освітній діяльності в стінах вишу. Доцільним було б і вивчення таких тем як педагогічна творчість, професійне вигорання («Основи педагогічної етики і майстерності педагога ЗДО», сюди ж включити проблеми булінгу в освітньому процесі, особливості взаємин між учасниками педагогічного процесу) (Тетяна Семерджієва) ;
  • включення, в якості баз практики ЗДО району, принаймні навчальної пропедевтичної, що передбачає ознайомлення із різними типами ЗДО, з метою ознайомлення майбутніх вихователів з умовами організації освітньо-виховного процесу в сільському ЗДО, зокрема – різновіковій групі; включити в дисципліни управлінського циклу теми, пов’язані з проведенням усіх форм методичного контролю, як один із підготовчих етапів до проходження організаційно-методичної практики (Наталія Кашуба);
  • схвальні висловлювання щодо пропонованого проєкту освітньої програми для І (бакалаврського) рівня освіти озвучила Валерія Луцька. Особливий акцент вихователем зроблено на блок «Логопедія», яка на часі, є надзвичайно затребуваною суспільством і освітою, дошкільною – зокрема.

Ці та інші пропозиції буде взято до уваги групою розробників при вдосконаленні проєктів освітньо-професійних програм.

На завершення зустрічі учасники висловили побажання щодо подальшої співпраці кафедри  теорії та методик  дошкільної освіти з педагогами Кам’янець-Подільського району зокрема, запропонували проведення спільних засідань, семінарів, конференцій, майстер-класів тощо) з метою якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти.

P.S. Переконані: у досконалості немає меж, але спільними зусиллями можна максимально до них наблизитися.