Home » #kpnu » Виробнича організаційно-методична практика

Виробнича організаційно-методична практика

30 вересня 2022 року відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійна програма Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю Початкова освіта заочної форми навчання (DO1-B19z) було організовано та проведено зі здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками інструктивну нараду в режимі відеоконференції з використанням сервісу Google Meet щодо проходження «Виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти».
Керівником практики Гордійчук М. С. було розміщено навчально-методичні матеріали з проходження практики (робочу програму практики, графік виконання завдань практики, орієнтований зміст звіту з практики, індивідуальне завдання тощо) на платформі MOODLE Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.