Home » #kpnu » Перший дотик до професії

Перший дотик до професії

30 вересня 2022 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти проведено  настановну конференцію з проходження навчальної пропедевтичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі 2 курсу І (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» DOL1-B21z групи. Керівник практики зі спеціальності та керівник з фаху Ватаманюк Г.П. розповіла майбутнім майбутнім вихователям  про роль практичної підготовки у формуванні фахівця дошкільної освіти, про види практики, які відповідно до навчального плану мають проходити здобувачі вищої освіти. Особливу увагу керівником було звернено на навчальну пропедевтичну практику в закладі дошкільної освіти, яка має підготовчий характер і передбачає ознайомлення зі специфікою організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти різних типів та функціями вихователя дітей дошкільного віку. Здобувачі освіти отримали інформацію про терміни практики (03.10.-14.10 2022р.), завдання, зміст роботи та етапи її виконання; ознайомилися з переліком звітної документації та зразками її оформлення; прослухали інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності під час проходження практики. Завершилася конференція напутнім словом на перший дотик до обораної професії.

Р.S. Конференцію організовано на  платформі Google Meet.

Галина ВАТАМАНЮК