Home » #kpnu » Обговорення ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта

Обговорення ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта

26 жовтня 2022 року відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка з метою її оновлення, удосконалення та врахування пропозицій і зауважень.

В обговоренні взяли участь здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, гарант освітньо-професійної програми та члени проєктної групи.

Обговорення програми є надзвичайно важливим з огляду на те, що зміст програми безпосередньо стосуються самих учасників освітнього процесу, якими є, насамперед, студенти, думка яких має бути врахована.

Учасники зустрічі висловили свої думки, побажаннявнесли та внесли пропозиції що до освітніх компонент вільного вибору освітньо-професійної програми.