Home » #kpnu » Обговорення ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта