Home » #kpnu » Обговорення ОПП Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освітиз працівниками закладів дошкільної освіти

Обговорення ОПП Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освітиз працівниками закладів дошкільної освіти

 

 

З метою удосконалення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 27 жовтня 2022 року відбулася зустріч проєктної групи з оновлення та супроводу освітньої програми (гарант програми – кандидат педагогічних наук, доцент Бабюк Т.Й. та кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Пукас І.Л.) з працівниками закладів дошкільної освіти м. Дунаєвці. У обговоренні взяла участь директор комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», координатор роботи фахових спільнот педагогів закладів дошкільної освіти та керівників ЗЗСО Давиденко Г.Л.

Присутні ознайомилися зі змістом освітньо-професійної програми, з переліком освітніх компонентів, з компетентностями та результатами навчання, які будуть сформовані у здобувачів вищої освіти в результаті навчання, з переліком посад, на які можуть бути працевлаштованими випускники магістратури після завершення навчання.

Галина Леонідівна Давиденко відзначила високий рівень освітньої програми, зокрема кількість та зміст практичної підготовки, доцільність запропонованих освітніх компонентів. Серед пропозицій прозвучало побажання включити для вивчення здобувачами освіти теми рекламування закладу дошкільної освіти та організації ефективної співпраці з батьками вихованців.