Home » #kpnu » Звітна конференція з “Виробничої дослідницько-педагогічної практики в закладах дошкільної освіти” здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти)

Звітна конференція з “Виробничої дослідницько-педагогічної практики в закладах дошкільної освіти” здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти)

9 листопада 2023 року про результати виробничої дослідницько-педагогічної практики в закладах дошкільної освіти звітували здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта денної форми здобуття освіти (DO1-M22).

Мета виробничої дослідницько-педагогічної практики в закладах дошкільної освіти: систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань у галузі наукових досліджень актуальних проблем дошкільної освіти, формування умінь здійснення пошукової та дослідницької діяльності, забезпечення умов для завершення роботи над магістерським дослідженням.

Учасники конференції заслухали звіти студентів та обговорили результати практики. Здобувачі поділилися своїми враженнями від перебування в ролі методиста та спілкування з дошкільниками. Також  висловлювали думки щодо особливостей організації освітньої роботи з дітьми дошкільного віку, організації співпраці з вихователями та батьками дошкільників з теми своїх магістерських досліджень. Розповіли про власний досвід роботи над магістерським дослідженням. Усі студенти погодились з думкою, що дослідницько-педагогічна практика – це необхідна і важлива складова  професійного становлення вихователя дітей дошкільного віку.

Керівники практики зі спеціальності Наталія КАНЬОСА, Тетяна БАБЮК, Мар’яна ГОРДІЙЧУК підвели підсумки роботи здобувачів на практиці, запропонували пройти опитування для здобувачів вищої освіти К-ПНУ через “Анкету для студентів, які пройшли практику”.