Home » #kpnu » Звітна конференція з “Виробничої дослідницько-педагогічної практики в закладах дошкільної освіти” здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти)