Home » #kpnu » Обговорення ОПП «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти із здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта