Home » #kpnu » Обговорення ОПП «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти із здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта

Обговорення ОПП «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти із здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта

28 листопада 2022 року відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка з метою її оновлення, удосконалення та врахування пропозицій і зауважень.

В обговоренні взяли участь здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, гарант освітньо-професійної програми та члени проєктної групи.

Обговорення програми є надзвичайно важливим з огляду на те, що зміст програми безпосередньо стосуються самих учасників освітнього процесу, якими є, насамперед, студенти, думка яких має бути врахована.

Учасники зустрічі внесли пропозиції стосовно вибіркових дисциплін передбачених освітньо-професійною програмою, висловили свої думки та побажання.