Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Перший крок у професію

Перший крок у професію

19 березня 2021 року студенти 4 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» звітували про результати проходження виробничої педагогічної практики в групах старшого дошкільного віку. Базами практик стали заклади дошкільної освіти міста Кам’янця-Подільського –  ЗДО №8 «Колосок», ЗДО № 17 «Світлячок», ЗДО №16 «Айболить» і ЗДО  № 23 «Лелека».
На звітній конференції студенти доповіли про стан виконання програмових завдань з практики, поділилися враженнями від спілкування з дітьми й наставниками, обмінялися думками з приводу обраної професії та зі специфіки орнанізації освітнього процесу в групах старшого дошкільного  віку. Також було презентовано індивідуально творчі завдання, на теми запропоновані в програмі практики,  що і було творчим завданням виробничої педагогічної практики.
Керівники практик з фаху – к.п.н., доцент  Гордійчук М.С., к.псих.н., доцент Каньоса Н.Г., к.п.н., доцент Газіна І.О., з педагогіки – к.п.н, асистент Боднар Д.М., к.п.н., старший викладач Дутко О.М., та з психології – к.псих.наук, доцент – Столяренко О. Б. привітали студентів із закінченням і успішним захистом практики, наголосили на важливості обраної професії для суспільства й ролі практики у становленні фахівця.