Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Поєднуємо теорію з практикою

Поєднуємо теорію з практикою

8 грудня 2021 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено звітну конференцію з виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти 4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю «Початкова освіта» / спеціалізацією «Логопедія», керівники практики з фаху: доктор педагогічних наук Галаманжук Л.Л., кандидат психологічних наук Каньоса Н.Г. та кандидат педагогічних наук Пукас І.Л.

Педагогічна практика – це початковий етап у системі фахової підготовки, перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії. У цей період закладаються основи професійної діяльності фахівців, формуються професійні якості особистості вихователя та інтерес до майбутньої професії. Педагогічна практика є важливою частиною освітнього процесу, в ході якого проходить безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях з їх практичною діяльністю в якості педагогів. Це дозволяє з одного боку, закріпити і поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння і навички необхідні для майбутньої самостійної роботи.

Одним із головних завдань практики було індивідуальне творче завдання. Метою якого було формування умінь та навичок самостійного розв’язання методичних та організаційних питань, що сприятиме розвитку педагогічно-творчого мислення, розкриттю творчого потенціалу майбутніх вихователів, активізації пошукової діяльності, підвищенню ініціативи і рівня професійної самостійності студентів.

Свої індивідуальні науково-дослідні (творчі) завдання з виробничої організаційно-методичної практики в ЗДО студенти захоплено презентували власні педагогічні портфоліо та рекламували сучасний ЗДО-базу практики своривши відеоролик та буклет.