Home » Актуальні питання дошкільної освіти » На часі – ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА!

На часі – ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА!

27 січня 2022 року на кафедрі проведено настановну конференцію з питань організації і проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. Спілкування відбувалося на платформі MEET.GOOGLE. Учасниками конференції були: здобувачі вищої освіти І (бакалаврського) рівня спеціальності 012 Дошкільна  освіта заочної форми навчання (курс – 3,  група –DO1-В19z), керівники практики з фаху, педагогіки та психології, методист заочного відділу Аліна Козак, спеціаліст навчального відділу Аліна Роїк.

Галина Ватаманюк, к.п.н. – керівник практики зі спеціальності, водночас і керівник практики з фаху, ознайомила присутніх з метою та завданнями практики, термінами її проходження (10 тижнів: 31.01.22 – 08.04.22р.), особливостями організації, правами та обов’язками здобувачів-практикантів, змістовими модулями, етапами, переліком звітної документації та вимогами до її оформлення, термінами здачі тощо. Також було проведено інструктаж з охорони праці й техніки безпеки життєдіяльності здобувачів вищої освіти під час практики. Мар’яна Гордійчук, к.п.н., доцент, керівник практики з педагогіки озвучила відповідні завдання, звернула увагу на форми і зміст виховної роботи з дошкільниками та просвітницької роботи з батьками, а також розповіла про вимоги до їх проведення і шляхи досягнення виховної мети.

Завдання з психології презентувала к.пс. н., Тетяна Дудкевич. У промові професорка звернула увагу на діагностичні методики та їх застосування в роботі з дітьми, методику фіксації й математичної обробки отриманих даних.

Керівники практики повідомили майбутнім вихователям і про зміст практичної діяльності у випадку переходу ЗДО – баз практики на режим дистанційного навчання. звернули увагу  на методичні  рекомендації, подані в додатку програми практики.

Щирі напутні слова керівників створили доброзичливу атмосферу зустрічі й надихнули здобувачів-практикантів на творчу реалізацію мети і завдань першої сходинки професійного гарту.

Галина ВАТАМАНЮК