Home » #kpnu » Зустріч зі стейкхолдерами

Зустріч зі стейкхолдерами

4 листопада 2022 р. у режимі онлайн (із використанням програми Google Meet) відбулася зустріч професорсько-викладацького складу кафедри  теорії та методик дошкільної освіти зі стейкхолдерами.

Мета зустрічі: обговорення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Участь в обговоренні взяли директори закладів дошкільної освіти м. Хмельницького Н.В. Барчук, О.А. Денисова, Л.Р. Королишина, І.В. Юркова, В.М. Собко, Н.Л. Юрчик, а також методисти О. С. Овчарук, Н.В. Слободян, О.Д. Кушлак.

Було розглянуто й обговорено широке коло питань, що стосуються змісту освітньо-професійних програм стосовно забезпечення якості освіти випускників спеціальності 012 Дошкільна освіта та перспектив їх працевлаштування.

Учасники зустрічі торкнулися питань щодо освітніх компонентів у змісті освітньо-професійної програми підготовки здобувачів  вищої освіти першого  (бакалаврського) рівня «Дошкільна освіта. Логопедія», зокрема, їх відповідності вимогам державного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти». Актуалізовано проблему врахування вимог державного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» в програмі підготовки здобувачів вищої освіти  другого (магістерського) рівня  «Дошкільна освіта».

Завідувач кафедри теоріі та методик дошкільної освіти професор Леся Галаманжук та гаранти освітньо-професійної програми окреслили змістовий компонент підготовки спеціалістів дошкільної освіти, визначили коло питань щодо обсягу кредитів, які відводяться на проходження педагогічної практики. Доцент Тетяна Бабюк зосередила увагу на тому, що у освітньо-професійних програмах виокремлено блок вибіркових дисциплін, які представляють інтерес педагогів-практиків.

Стейкхолдери поділилися думками, щодо компетентностей якими мають володіти майбутні фахівці дошкільної освіти та надали свої пропозиції з оновлення освітньо-професійних програм. Так, Н. Юрчик  зазначила, що сучасні вихователі повинні виявляти сміливість у практичному використанні нових педагогічних технологій, мати глибокі знання з дитячої психології, педагогіки та володіти знаннями з інклюзивної освіти. Н. Барчук підкреслила важливість поєднання теоретичної та практичної складової в процесі підготовки фахівців дошкільної освіти. Н. Слободян  зауважила, що, зважаючи на вимоги сучасної програми НУШ, варто посилити підготовку майбутніх педагогів ЗДО  щодо здійснення соціально-комунікативного розвитку дошкільників, розвитку їх розумових здібностей та самостійного мислення.

Колектив кафедри теорії та методик дошкільної освіти К-ПНУ імені Івана Огієнка висловлює щиру вдячність колегам за підтримку та слушні пропозиції, які неодмінно будуть враховані в підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти.