Home » #kpnu » Звітна конференція з захисту навчальноі педагогічної практики DO1-B20

Звітна конференція з захисту навчальноі педагогічної практики DO1-B20

3 червня 2022 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено звітну конференцію з навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти DО1-В20 групи та керівники практики від університету: Каньоса Н.Г., к.псих.н., доцент; Бабюк Т.Й., к.п.н., доцент; Гордійчук М.С., к.п.н., доцент; Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор; Ватаманюк Г.П., к.п.н., ст. викл.; Пукас І.Л., к.п.н., ст. викл.; Демчик К.І., к.п.н., ст. викл. (кафедра теорії та методик дошкільної освіти); Панчук Н.П., к.псих. н., доцент; Дорофей С.В., к.псих. н., доцент; Столяренко О.Б. к.псих. н., доцент (кафедра психології освіти); Дутко О.М., к.п.н., доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом.

Мета практики: формування уявлень про сучасний ЗДО, його структуру, функції, матеріальну базу; ознайомлення з обов’язками вихователя як головного суб’єкта виховного процесу в ЗДО; закріплення теоретичних знань про вікові особливості дітей раннього віку й формування первинних умінь організовувати
освітньо-виховний процес у групах раннього віку.

Під час конференції студенти поділилися власними враженнями, висловлювали думки та судження щодо особливостей організації освітньої роботи з дітьми раннього віку, створення тематичних осередків у груповій кімнаті. Презентували власноруч створені сенсорні посібники для дітей раннього віку.

Студенти впевнилися у правильності вибору своєї майбутньої професії і погодились з тією думкою, що педагогічна практика – це важливий крок у професійному становленні сучасного вихователя закладу дошкільної освіти.

Анкета для здобувачів вищої освіти “Анкетa для студентів, які пройшли практику” 

https://docs.google.com/forms/d/1qjM-C_HQoJTOOPV–g1138GMOUsjL4zD3NsG9wissXM/viewform?edit_requested=true