Home » #kpnu » Настановна конференція з виробничої педагогічної організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

Настановна конференція з виробничої педагогічної організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

11 листопада 2022 року проведено настановну конференцію для здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Конференцію було присвячено питанням організації та проходження виробничої організаційно-педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. Зустріч відбувалась за допомогою платформи Google Meet.

Фахівець І категорії навчального відділу Роїк А.А. ознайомила здобувачів вищої освіти з розподілом в заклади дошкільної освіти та надала загальні настанови до прикріплення до баз практики.

Керівники практики Галаманжук Л.Л., Гордійчук М.С., Ватаманюк Г.П. та Демчик К.І. ознайомили здобувачів вищої освіти з термінами проходження і програмою практики, вимогами до оформлення звітної документації, термінами її здачі, провели інструктаж з безпеки життєдіяльності під час проходження практики та ознайомили здобувачів вищої освіти з правилами безпеки у воєнний час.