Home » #kpnu » Вийшло друком наукове видання

Вийшло друком наукове видання

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. 210 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують проблеми психолого-педагогічного супроводу освітньої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах воєнного стану; надання психологічної підтримки дошкільникам та молодшим школярам в умовах війни; реалізації принципу наступності дошкільної та початкової освіти в практиці роботи закладів освіти; психолого-педагогічних умов забезпечення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; дидактико-методичного аспекту впровадження компетентнісного підходу в початковій та дошкільній освіті; наступності між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії; професійної підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в умовах воєнного стану та мирний час.