Home » #kpnu » Обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти з роботодавцями

Обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти з роботодавцями


9 листопада 2023 року в управлінні освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради відбулось обговорення зі стейкхолдерами освітньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти. У зустрічі взяли участь: Тетяна БАБЮК – гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Наталія КАНЬОСА – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти,  Євгенія КАЛИНЮК ‒ начальник відділу дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, Таїсія ШЕВЕЛЕНКО – головний спеціаліст відділу дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, Раїса НОВІКОВА – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №3, Зінаїда БЕНІЦЬКА  – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №8, Олеся ГОЛІНБЕРГ – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №12, Ірина КУЛЬЧИЦЬКА – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №18. 

Тетяна БАБЮК представила освітню програму «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти, ознайомивши учасників із метою, особливостями (унікальністю), фаховими компетентностями та програмними результатами навчання, освітніми компонентами програми. Присутні ознайомилися зі змістом освітньо-професійної програми, з переліком посад, на які можуть бути працевлаштованими випускники магістратури після завершення навчання.

Наталія КАНЬОСА висловила щиру вдячність учасникам засідання за активну участь у обговоренні освітніх програм спеціальності 012 Дошкільна освіта, за внесені пропозиції, за консультативну і дорадчу допомогу, здійснення просвітницької та профорієнтаційної роботи, спрямованої на професійне самоусвідомлення студентів та їх успішне працевлаштування в галузі дошкільної освіти, наголосила, що формування якісної освітньої програми – справа не проста, чим ширше обговорені будуть проєкти, тим більше шансів уникнути можливих недоліків і зробити освітньо-професійні програми більш ефективними, привабливими для майбутніх здобувачів і роботодавців. Такі зустрічі допомагають виявити можливі недоліки чи прорахунки в проєктуванні та врахувати реальні інтереси стейкхолдерів, що, у свою чергу, підвищує ефективність та конкурентоспроможність програм.

Стейкхолдери наголосили на компетентностях, які мають бути сформовані у випускників спеціальності Дошкільна освіта. Роботодавці висловили загалом позитивну оцінку організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та надали свої пропозиції з оновлення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня.

За загальної позитивної оцінки освітньої програми, експерти озвучили ряд пропозицій щодо модернізації освітніх компонент, зокрема ‒ щодо доречності розгляду теми психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану в межах дисципліни «Психолого-педагогічні основи керівництва особистісним розвитком дітей» та відзначили важливість формування лідерських навичок і командної роботи у здобувачів вищої освіти. Також член групи забезпечення, Наталія КАНЬОСА, підтримала пропозицію присутніх щодо перейменування виробничої дослідницько-педагогічної практики в закладах дошкільної освіти у переддипломну практику і щодо доцільності її проходження в університеті під керівництвом керівника магістерського дослідження.

Євгенія КАЛИНЮК висловила конкретні рекомендації щодо підвищення якості практичної підготовки студентів та розвитку в них відповідних комунікативних кометентностей. Таїсія ШЕВЕЛЕНКО підкреслила значущість дотримання балансу теоретичної та практичної підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Гарант програми, Тетяна БАБЮК у підсумку зазначила, що всі пропозиції роботодавців, висловлені під час зустрічі, й ті, що надійшли письмово від директорів та методистів закладів дошкільної освіти міста, будуть опрацьовані. Робоча група ретельно аналізуватиме ОП на предмет її відповідності стандарту й вноситиме корективи.
Дякуємо усім учасникам за співпрацю та конструктивний діалог!