Home » #kpnu » Практика – запорука успішної педагогічної роботи в майбутньому

Практика – запорука успішної педагогічної роботи в майбутньому

 

14 червня  2022р. відбулася звітна онлайн-конференція з виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для студентів  3  курсу DO1-B19  групи.  Терміни проходження  практики – 28 березня – 3 червня 2022р., тривалість – 10 тижнів; платформа  відеозустрічі – Google Meet. Учасники  конференції – здобувачі вищої освіти  та  керівники практики ( з фаху – Ватаманюк Г.П., Галаманжук Л.Л., Гордійчук М.С., Демчик К.І., Пукас І.Л.; дошкільної педагогіки – Гордійчук М.С.;  дитячої  психології – Куриця А.І.) заслухали  звіти  здобувачів про виконану під час практики роботу.

За період  практики здобувачі  виконували наступні завдання: описували  сайту ЗДО – бази практики, аналізували йог  змістове  наповнення;  опрацьовували нормативно-правові документи, які регламентують діяльність ЗДО, посадову  інструкцію вихователя  та  пакет  документів,  які  він веде;  розробляли конспекти занять із різних  змістових  ліній освітніх чинних програм, конспекти  комплексів  ранкової гімнастики і  гімнастики пробудження, конспекти прогулянок  у  І і ІІ половину  дня, конспекти виховних  заходів  та  форм  роботи  з  батьками, конспект методичної форми  роботи; здійснювали  психолого-педагогічне спостереження за  дитиною старшого  дошкільного віку і  діагностику її  готовності  до  навчання в  школі, виконували  індивідуальне  наукове (творче) завдання, оформляли  звітну  документацію. Під час конференції здобувачі  освіти розповідали про те, що їм  вдалося  краще,  на  було  звернуто  більше  уваги, ділилися власними напрацюваннями та здобутками з іншими.

Незважаючи на складну ситуацію, здобувачі вищої освіти справилися з поставленими завданнями, вчасно подали на перевірку методистам звітну документацію. Методисти відзначили відповідальне ставлення студентів до проходження практики, старанність більшості студентів при виконанні завдань, належний рівень фахової, методичної та психолого-педагогічної підготовки, а також дали цінні поради, щодо майбутньої професійної діяльності майбутніх вихователів. Не обійшлося і без конструктивної критики та зауважень, які студенти врахують у майбутньому. Зважаючи на все вище перераховане, можна впевнено говорити про гідне становлення майбутніх педагогів та прагнення їх до професіоналізму в обраному напрямку освітньої роботи. Також здобувач та керівники  практики висловили спільну думку: не дивлячись на те, що дистанційне навчання надає можливості здобувати  освіту, опанувати інноваційні технології, нічого не замінить живого спілкування з  вихованцями в закладі  дошкільної освіти.

Вітаємо всіх здобувачів вищої освіти спеціальності «Дошкільна  освіта»  з успішним завершенням педагогічної практики!!!

Професорсько-викладацький  склад  кафедри