Home » ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” перший (бакалаврський) рівень освіти

ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” перший (бакалаврський) рівень освіти

2021-2025 н.р.

Дошкільна педагогіка з історією
Дошкільна лінгводидактика
Методика виховання та розвитку дітей раннього віку
Наступність роботи закладів дошкільної освіти та початкової школи
Організація ігрової діяльності в дошкільному віці
Основи природознавства з методикою
Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
Основи наукових досліджень
Теорія та методика співпраці з родинами
Теорія та технології розвитку дитячої творчості
Теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку
Основи інклюзивної освіти
Історія та культура України
Філософія
Загальна та дитяча психологія
Фізична культура
Основи медичних знань і безпека життєдіяльності
Соціально-політичні студії